ICT & CRM 'in grip'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT& CRM "Grip op ICT en Klantrelatiebeheer"


Veel organisaties zijn op zoek naar de optimale inrichting van de informatievoorziening. Voor veel organisaties is ICT onderdeel van de strategie.

 

ICT als business enabler.

De bedrijfsprocessen kunnen niet meer zonder ICT.

Verstoring van de informatievoorziening, al is het maar voor even, kan vergaande gevolgen hebben voor de organisatie. Imagoschade is er een van. Goede samenwerking tussen het management en de automatiserings-afdeling is cruciaal. Beiden dienen elkaars belangen te kennen en onderkennen.

 

Klantgericht ondernemen is noodzakelijk om succesvol te blijven als organisatie.  ICT2Business kan u daarbij helpen.

Missie, visie, toegevoegde waarde (added value) voor de klant. Fact
Zonder heldere visie of een doelgerichte missie wordt u niet benadert door de juiste doelgroep (klanten, ketenpartners). Uw toegevoegde waarde moet direct duidelijk zijn en waargemaakt... Lees meer...... 

 

 

De kloof, (the gap) tussen de ICT en de business is een van de uitdagingen die organisaties nu nog kennen. Die kloof kunt u samen met ICT2Business overbruggen.

 

 

info@ict2business.nl Nieuwegein ICT & CRM Consultant

 

 

ICT2Business 2012 Privacy Policy Terms of Use

www.ict2Business.nl